Portabla elektriska värmefläktar

Konstruerad för att värma upp kommersiella och industriella miljöer
Passar för installation där permanent uppvärmning inte behövs, dess användbarhet möjliggör drift när och var som helst.
Kanalvärmarna i RH-serien används i mekaniska tilluftsventilatonssystem, där det är nödvändigt att höja lufttemperaturen pa vintern och bibehalla temperaturen i ett slutet utrymme pa en konstant niva.
DH-seriens kanalvärmare är anpassade för montering i mekaniska ventilationssystem där det är nödvändigt att öka lufttemperaturen pa vintern och bibehalla temperaturen i ett stängt utrymme.