Portabla elektriska värmefläktar

Kontakt

VENTUR tekniska ab, Göteborg

Manufakturgatan 7A
SE-417 07 Göteborg, Sweden
Tel. +46 31-23 50 80
Fax +46 31-23 87 98
e-mail: info@ventur.se

VENTUR tekniska ab, Stockholm

Västberga Allé 1A
SE 126 30 HÄGERSTEN, Sweden
Tel. +46 8-534 101 90
Fax +46 8-534 101 99
e-mail: info@ventur.se

Portabla elektriska värmefläktar : En typ av fläktar från vårt sortiment är portabla elektriska värmefläktar. Fläktarna är tillverkade i lackerad stålplåt och är utrustade med en mycket tystgående axialfläkt. Fläktarna passar för installation där permanent uppvärmning inte behövs. Då fläkten är portabel finns möjlighet att flytta den beroende på hur behovet förändras. Dess användbarhet möjliggör drift när och var som helst och passar för uppvärmning och torkning på byggnadsplatser, specifika torkinstallationer, uppvärmning av hallar, verkstäder, konferensanläggningar, med mera. Venturs portabla elektriska värmefläktar har en omkopplare som möjliggör justering av fläktens hastighet och val kan även göras av värmegrad eller val att köras utan värmedrift. Termostat finns för inställning av den önskade temperaturen i rummet. Venturs portabla elektriska värmefläktar är utrustade med kontaktor, termiskt skydd och manuell återställningsknapp (RESET). Modellerna finns för väggmontage och utrustad med ett handtag vid förflyttning. : Portabla elektriska värmefläktar